Olika värmelösningar

Om man vill byta värmesystem i sitt hus så gäller det att man genomför bra research kring ämnet så att man vet vad som passar bäst för just sitt eget hem. Det finns för och nackdelar med alla sorters lösningar, så det gäller att man tar sig en funderare kring vad som är prio för ens egen familj. Kort och gott så finns det fyra olika sätt att värma upp en bostad på: fjärrvärme, panna, värmepump eller direktverkande el. Nedan följer en kort beskrivning kring dessa värmelösningar.

Direktverkande el

Denna värmelösning handlar om att huset värms upp genom olika ledningar till golvvärme eller radiatorer. Denna värmelösning är fördelaktig eftersom investeringskostnaden är låg, energiförlusten liten och det är enkelt att reglera värmen. Dock är det inte lika flexibelt att använda direktverkande el tillsammans med en annan energilösning och kostnaderna månad för månad kan vara höga.

Värmepumpar

När man använder sig av värmepumpar som en värmelösning innebär det att värmen fångats upp genom luften, vattnet, berg eller jorden. Olika pumpar fångar upp från dessa olika element. Själva pumpen drivs via el och man väljer pump i enlighet med behovet av varmvatten och värme samt vilket sorts ventilationssystem huset har. Oftast är det en hög investering att bygga in ett system med värmepumpar, men leder till mindre kostnader månadsvis.

Pannor

Via denna värmelösning värms vatten upp i en panna vilket sedan fördelas ut via ett radiatorsystem. Man kan välja bland olika pannor så som elpanna, oljepanna, vedpanna eller pelletspanna.

Fjärrvärme

Denna värmelösning innebär att värmen inte produceras i ditt eget hus, utan i en större anslutande anläggning som ger värme åt flera olika hushåll. Denna gemensamma anläggning är sammankopplad med ens eget hus via värmeväxlare, så att värmen kommer ända fram. Denna lösning har låg miljöpåverkan och är mycket driftsäkert. Dock finns inte alltid fjärrvärme tillgängligt där man bor.